Идеен проект за изграждане на инсталации, на които да могат едновременно да се зареждат по няколко мобилни устройства (телефони, таблети, лаптопи и т.н.). Услугата е подходяща за слабо населени места с не добре развита инфраструктура (малки села, вилни зони, отдалечени туристически обекти, крайпътни места за почивка и т.н.), както и за подходящи места в градовете – паркове,културни забележителности, музеи, спирки на градския транспорт и др.

Идейният проект включва:

 

-        Консултация с клиента до изяснаване на заданието спрямо индивидуалните му нужди

-        Избор и описание на основните компоненти и агрерати

-        Описание на принципа на работа на инсталацията

-        Определяне на бюджет за изграждане на инсталацията

-        Икономическа обосновка на проекта

-        Подготовка на задание за технически проект

 

-        Примерни оферти и срокове за доставка на компонентите

Цена 680.00лв.