Идейният проект включва:

 

-        Консултация с клиента до изяснаване на заданието спрямоиндивидуалните му нужди

-        Избор и описание на основните компоненти и агрерати

-        Описание на принципа на работа на инсталацията

-        Определяне на бюджет за изграждане на инсталацията

-        Икономическа обосновка на проекта

-        Подготовка на задание за технически проект

-        Примерни оферти и срокове за доставка на компонентите

Цена 1750.00лв.