Проектът е предназначен за полеви болници, на труднодостъпни места с липсваща инфраструктура. Включва няколко различни енергийни източника,които да работят заедно, или поотделно, за да осигурят безпроблемно,непрекъснато захранване.

 

Идейният проект включва:

 

-        Консултация с клиента до изяснаване на заданието спрямоиндивидуалните му нужди

-        Избор и описание на основните компоненти и агрерати

-        Описание на принципа на работа на инсталацията

-        Определяне на бюджет за изграждане на инсталацията

-        Икономическа обосновка на проекта

-        Подготовка на задание за технически проект

-        Примерни оферти и срокове за доставка на компонентите

Цена 140000.00лв.