Новини

Фотоволтаична алтернатива за дома – кратък обзор

Говорейки за автономни битови инсталации с фотоволтаични панели, трябва да се засегнат три аспекта:

Икономическа рентабилност

Екологичност

Автономност

Ако първият е задължителен за всяко стопанско начинание, вторият е въпрос на личен мироглед, то третият е този, който накланя везните, в случай на колебание между горните два. Прикритата и явна злоупотреба с монопол, както и безсилието и нежеланието на правителствата да се справят с този проблем, тласкат все повече потребители, към автономни енергийни решения, дори и цената все още да е на ръба, или отвъд икономическата рентабилност. Всъщност, за да се стигне до този развой през последното десетилетие, трябва да сме благодарни именно на световните монополисти в търговията с енергоносители. В желанието си да обсебят и тази ниша, за да лишат от алтернатива абонатите си, те стартираха мащабни проекти, в изпълнението на които се ангажираха големи производствени мощности. „Духът от бутилката” беше изтърван тогава, когато монополистите допуснаха на пазара да се появят излишните количества от техните мегапроекти, които под формата на единични бройки създадоха стабилен пазар на дребно. Това позволи на всеки, който разполага дори със ограничени средства, да инвестира в своята енергийна автономност. Съзнали грешката си, някои от големите петролни фирми пуснаха на пазара свои търговски марки фотоволтаични панели, но технологията на производство на този продукт не позволява драстични отклонения в крайното качество и цена, независимо от производителя. Още повече, че технологията за производство, макар и да изисква значителна първоначална инвестиция е сравнително проста и на практика няма пречка, която и да е държава или дори средно голяма фирма да си набави ноу-хау и ресурс за стартиране на подобно производство. Последните опити от страна на монополистите за овладяване на ситуацията е да стартират още по-големи (интернационални, дори интерконтинентални) проекти, за да обезсмислят личната инициатива на отделния потребител, но това са просто отчаяни мерки за запазване на статуквото и ясен сигнал, че нещата вървят в правилната за крайния потребител посока. Разбира се, като при всяка друга стока и при тази ще мине известно време, докато стане масова, както електрическите крушки например, но стартът е даден и надпреварата е започнала. Как стои въпросът на локално ниво? България, освен че е изключително привелигирована откъм слънчев ресурс, който се явява отношение на обема годишна слънчева радиация и средногодишните температури, е и благоприятно място за развитието на специалисти в сферата на електрониката и автоматизацията, гарантиращи безпроблемното интегриране на автономните енергийни системи в бита и частното стопанство.   Няколко български фирми са станали нарицателни с високото качество и достъпните си цени. Не случайно някои от световните лидери в бранша поддържат производствени мощности и бази в България. Производството на соларни акумулатори също е представено.  Опитите за сглобяване и асемблиране на фотоволтаични панели засега няма да споменавам като „добри практики”, заради съмненията, че те не са нещо повече от източване на еврофондове и съмнителни финансови операции, но нямам нищо против скоро да бъда опроверган. Така или иначе, пазарът в България не страда от липса на предлагане на фотоволтаични панели, така че думата днес има клиентът. Той избира дали да плаща „малките” ежемесечни вноски за „зелена енергия” или да поеме инициатива и да си осигури автономност.