енергиен мениджмънт

Енергиен Мениджмънт е услуга, която включва цялостното управление на Вашата инсталация за производство на енергия:

-   доставка на суровини, консумативи и материали;

-   експлоатация поддръжка и ремонт;

-   пълно административно обслужване;

-   продажба на произведената енергия.

 

Улугата „ Енергиен Мениджмънт” е предназначена за:

-     Инвеститори, които искат да предложат на своите клиенти оптимално енергийно решение, но без да се ангажират с управлението му.

-     Инвеститори, които са съзряли перспективите на енергийния бизнес, но нямат нужния опит и квалификация да го управляват.

-     Групи от инвеститори, които обединяват ресурс в общо начинание и се нуждаят от независимо и професионално управление.

 


Links